ที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องติดตามการเคลื่อนไหวที่แน่นอนของ Tai Chi เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

อันที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องติดตามการเคลื่อนไหวท …